Over 250 students graduate from the Institute of Tourism Studies.

Over 250 students have successfully completed their studies with the Institute of Tourism Studies (ITS) and graduated during a ceremony held on the 4th of December at the Mediterranean Conference Centre. The event was held under the auspices of Minister for Tourism Hon. Dr Konrad Mizzi. The number of graduates is significantly larger than that of last years’, where the number of graduates was that of over 120. Graduates this year consisted of 53% males and 47% women, with the most students graduating from the programme Diploma in Food Preparation and Production Operations.

 ITS CEO, Mr Pierre Fenech stated “It is a pleasure seeing all these students graduating today and I know that most of them have also chosen to continue their studies with the institute for this current academic year. We encourage all of you to further your studies as much as possible in an industry which is constantly growing. This year, we can proudly say that all of you will not only receive your printed certificate, but the institute will also be issuing a digital certificate using Blockcerts. This way you may share your certificate with anyone at your convenience. Blockcerts is a pilot programme, and the first in Europe of its kind, which is brought together by an agreement between the Ministry for Education and Employment and Learning Machine Technologies.”

Minister for Tourism Hon. Dr Konrad Mizzi said “I am very pleased that 250 students have successfully completed their studies at the Institute of Tourism Studies, an increase of 130 students over last year. We aim to keep increasing and expanding our courses and curriculum at the Institute of Tourism Studies. This year we have commenced our first Bachelor degrees with Internationally renowned Universities and the University of Malta. The Institute is central to Government's plans to develop the human capital required for our tourism sector. 

 

5th December 2017

 

*                                         *                                              *                                           *

 

Jiggradwaw 'l fuq minn 250 Student tal-ITS

 

Aktar minn 250 student tal-ITS temmew b'suċċess l-istudji tagħhhom fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS) u gradwaw waqt ċerimonja uffiċjali li saret nhar l-4 ta' Diċembru fiċ-Ċentru Mediterranju għall-Konferenzi fil-Belt Valletta. Dan l-avvaniment sar taħt l-awspiċi tal-Ministru tat-Turiżmu Konread Mizzi. din is-sena l-għadd ta' studenti li ggradwaw huwa wieħed ferm akbar mis-sena li għaddiet, meta l-istudenti li ggradwaw kien ta' madwar 120 student. L-istudenti gradwati din-sena inqasmu hekk: 53% rġiel u 47% nisa, bl-akbar għadd ta' gradwati jkunu mill-programm tad-Diploma in food Preparation & Production Operations.

Il-Kap tal-ITS Pierre Fenech qal li "huwa ta' sodisfazzjon kbir li naraw dawn l-istudenti kollha jiggradwaw illum u li ħafna minnhom għażlu wkoll li ljkomplu l-istudji tagħhom tul din s-sena akkademika. Aħna nħeġġukom kollha li tkomplu tistudjaw kemm tistgħu f'industrija li kull ma jmur qed tkompli tikber. din is-sena aħna kburi ukoll inħabbru li kollha kemm intom se tirċievu ċertifikat stampat uy wkoll ċertifikat diġitali hekk kif l-ITS beda juza l-Blockcerts. B'hekk se jkollkom l-opportunità li taqsmu dan iċ-ċertifikat ma' kull m,inn tixtiequ madwar id-dinja. Il-Blockcerts huwa programm pilota u  huwa l-ewwel wieħed fl-Ewropa ta' dan it-tip, li twassal grazzi għal ftehim bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-kumpanija Learning Machine Technologies."

Il-Mistru għat-Turiżmu Dr Konrad Mizzi qal li huwa "sodisfatt ħafna li 250 student temmew b'suċċess l-istudji tagħhom fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi, żieda ta' 130 student fuq is-sena li għġaddiet. L-għan tagħna huwa li nkomplu nikbru u nespandu kemm il-korijiet u kemm il-kurrikulu tal-ITS. Din is-sena nedejna l-ewwel Bachelor Degrees b'kollaborazzjoni ma' universitajiet rinomati internazzjonalment u anke mal-Univeristà ta' Malta. L-Istitut huwa ċentrali għall-pjanijiet tal-Gvern li jiżviluppa l-kapital uman tal-pajjiż u tas-settur turistiku."

 

5 ta' Diċembru 2017

ITS - Malta (Main Campus)  
Aviation Park, Aviation Avenue
Ħal Luqa LQA 9023  
Malta - EU 

+356 2379 3100

ITS - Gozo
Triq l-Isqof Buttigieg,
Qala QLA 1042, 
Gozo

+356 2379 3400

JoomShaper