A seminar held by ITS, aiming at improving the future for tourist guiding.

On the occassion of international tourist guide day, the Institute of Tourism Studies hosted a public half-day seminar with the aim of uniting licenced tourist guides and related stakeholders in order to discuss the state-of-play in this sector. This seminar was addressed by 5 speakers, namely from the Malta Tourism Authority, Malta Union of Tourist Guides, University of Malta and two ITS tourist guiding students. This event is considered a success, with over 70 attendees, 24 of which were licensed tourist guides.

 

A newly licensed tour guide which attended this event stated that ‘the talk was great! It was interesting to meet so many colleagues in one space; as well as prospective guides studying at ITS. The list of panel speakers highlighted the important areas in our industry and it would be great to have more talks like this in the future, especially with the draft tourism law on the horizon.’ Another attendee shared her appreciation for the talk by stating ‘Fondest congratulation on a truly well-organised event which I sincerely think nailed it on the head, as they say. I truly hope that your efforts will not be in vain and that all the good for our profession will come out of it.’

Following the outcome and feedback of this event, ITS lecturers and management will be able to evaluate the strengths of the current programme of studies, that of the Higher National Diploma in Tourist Guiding as well as any possible improvements which may be implemented. From the feedback received, this activity will also assist in understanding and monitoring the current needs of the guiding sector vis-à-vis the ever-growing tourism industry.

 

5th March 2018

 

*                           *                                     *                               *

 

Seminar fl-ITS bil-għan li jittejjeb il-ġejjieni għall-Gwidi tat-Turisti

 

Fl-okkajoni tal-Jum Internazzjonali tal-Gwidi tat-Turisti, l-ITS tella' seminar ta' nofs ta' nhar bil-għan li jġib flimkien lill-gwidi liċenzjati u partijiet oħrajn interessati biex jiddiskutu l-ġejjieni tas-settur. Is-seminar kien indirizzat minn ħames kelliema ġejjin mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, mill-Unjin tal-Gwidi Turistiċi ta' Malta, mill-Università ta' Malta u żewġ studenti gwidi mill-Istitut għall-Istudji Turistiċi. Dan l-avveniment ta' suċċess kellu attendenza ta' 'l fuq minn 70 persuna, li 24 minnhom kienu gwidi liċenzjati.

Gwida li għada kemm tibda f'din il-arriera u li attendiet għal dan is-seminar qalet li "din kienet taħdita mill-aktar interessanti! Kien importanti u napprezza li kelli l-opportrunità niltaqa' ma' ħafna kollegi u wkoll gwidi prospettivi li llum qegħdin jistudja fl-ITS. Il-kelliema tefgħu dawl fuq dawk il-karatteristiċi importanti għas-settur tagħna u nittama li jkollna ħafna aktar laqgħat bħal dawn fil-futur, speċjalment hekk kif għandna abbozz ta' liġi dwar it-turiżmu fil-futur qrib." Persuna oħra li attendiet għas-seminar ukoll uriet l-apprezzament tagħha u ferħet lill-organizzaturi għal "avveniment tassew maħdum tajjeb fejn naħseb l-organizzaturi laqtu l-musmar fuq rasu. Nittama li minn dan l-isforz joħroġ ħafna ġid għas-settur."

Grazzi għar-rispons li kellu wara dan l-avveniment l-ITS, kemm bħala maniġment u kemm bħala għalliema, se jkunu jistgħu jevalwaw dawk li huma l-karatteristiċi l-aktar importanti fil-programm ta' studju li jwassal għal Higher National Diploma in Tourist Guiding kif ukoll x'titjib aktar jista' jsir. L-istess rispons se jservi wkoll biex ikunu magħrufin aħjar dawk li huma l-bżonnijiet ta' dan is-settur fil-qafas ta' industrija tat-turiżmu li dejjem qiegħda tikber.

 

5 ta' Marzu 2018

ITS - Malta (Main Campus)  
Aviation Park, Aviation Avenue
Ħal Luqa LQA 9023  
Malta - EU 

+356 2379 3100

ITS - Gozo
Triq l-Isqof Buttigieg,
Qala QLA 1042, 
Gozo

+356 2379 3400

JoomShaper