The Institute of Tourism Studies Moves to its New Location in Ħal Luqa

The Institute of Tourism Studies announces its move to its new campus in Aviation Park, Aviation Avenue, Ħal Luqa, LQA 9023. Our telephone numbers and email addresses will remain the same.

 

The relocated campus may cater up to 1000 students, compared to the 750 students which the previous campuses in St Julians and Pembroke could cater for. The new campus is nearly double in size compared to the previous campus and will feature even more classrooms, most of which are specified to the different subjects offered, 2 more kitchens, and more offices for both academics and administrative staff.


The Government’s vision for the Institute is to develop a world class international educational institution in the field of hospitality and tourism studies. The Institute aims to increase the current proportion of international students studying, which would eventually lead to the Institute being a self-sufficient educational institution and an internationally renowned hub in hospitality and tourism studies in the heart of the Mediterranean.

9th July 2018

 

*                           *                                     *                               *

 

L-ITS jimxi ghall-post il-gdid tieghu f'Hal Luqa

 

L-Istitut ghall-Istudji Turistiċi jħabbar iċ-ċaqliq lejn il-kampus il-ġdid tiegħu f'Park tal-Avjazzjoni, Vjal l-Avjazzjoni, Ħal Luqa, LQA 9023. In-numri tat-telefon u l-indirizzi tal-email ser jibqgħu l-istess.


Il-kampus il-ġdid jiflah sa elf student, meta mqabbel mas-750 student li l-kampus ta' qabel f'San Ġiljan u Pembroke setghu jilqaw f’daqqa. Il-kampus il-ġdid huwa kważi doppju fid-daqs u se jkun hemm aktar klassijiet, b’hafna minnhom speċifikati għas-suġġetti differenti offruti, żewġt ikċejjen godda u aktar uffiċċji kemm għall-akkademiċi kif ukoll għall-persunal amministrattiv.


Il-viżjoni tal-Gvern għall-Istitut huwa li jiżviluppa istituzzjoni edukattiva internazzjonali fil-qasam tal-istudji tal-ospitalità u tat-turiżmu. L-Istitut għandu l-għan li jżid il-proporzjon attwali ta' studenti internazzjonali li qed jistudjaw, li eventwalment iwasslu biex l-Istitut ikun istituzzjoni edukattiva awto-suffiċjenti u ċentru ta' fama internazzjonali fl-istudji tal-ospitalità u turiżmu fil-qalba tal-Mediterran.

9 ta' Lulju 2018

ITS - Malta (Main Campus)  
Aviation Park, Aviation Avenue
Ħal Luqa LQA 9023  
Malta - EU 

+356 2379 3100

ITS - Gozo
Triq l-Isqof Buttigieg,
Qala QLA 1042, 
Gozo

+356 2379 3400

JoomShaper