Press Release by the Ministry for Tourism and Consumer Protection

 

 

  

Recovery sessions

During a press conference that was held at the Institute of Tourism Studies at the Gozo Campus in Qala, Minister for Tourism and Consumer Protection Julia Farrugia Portelli announced that practical recovery sessions shall start from the 1 st of September 2020. These sessions are part of the vocational programmes at ITS and are intended to cover the previously missed sessions that should have been held during the second semester of the previous academic year, which were subsequently suspended due to the pandemic. 179 students will be commencing these recovery sessions which will amount to 160 sessions in three different areas of study.

 

ITS was the first educational institute whose classes all went online immediately, following closure of local educational institutions last March.

The Minister added that the practical element is crucial for vocational education and training at ITS. As soon as the health authorities instructed the immediate closure of schools, the executive and management team at ITS worked tirelessly to find a solution to offer practical recovery sessions that are essential for the respective vocational programmes.

Minister for Tourism and Consumer Protection Julia Farrugia Portelli communicated that strict health and safety procedures as issued by the authorities will be upheld during the recovery sessions so that the health of all students, lecturers, academic and administrative staff is safeguarded.

In view of the special circumstances present during practical sessions, the Institute of Tourism Studies has also issued supplementary protocols to cover all bases. This is to ensure that a safe and secure environment is guaranteed for all persons involved.

The Minister thanked the teachers’ union for working closely with the executive team at ITS, so that the necessary protocols and guidelines are efficiently and effectively implemented, thus minimising risks. Moreover, the chairperson of the Institute of Tourism Studies Carlo Micallef showed his appreciation towards all employees at ITS, who worked determinedly during the summer months so that the recovery sessions are successful, and so that once again the Institute can receive students at the start of the academic year in October.

 

31st August 2020

 

* * * *

 

 

Stqarrija mill-Ministru għat-Turiżmu u l-protezzjoni tal-Konsumatur

 

Sessjonijiet prattiċi ta’ rkupru mill-ITS

Waqt konferenza stampa li saret fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi (ITS) fil-kampus tal-Qala, Għawdex, il-Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Julia Farrugia Portelli ħabbret it-tnedija tas-sessjonijiet prattiċi ta’ rkupru bħala parti minn programm vokazzjonali tal-ITS li oriġinarjament kellhom isiru fit-tieni semestru tas-sena akkademika preċedenti, iżda li kellhom jiġu sospiżi minħabba l-pandemija. Is-sessjonijiet se jibdew mit-Tlieta, 1 ta’ Settembru 2020. Mal-179 student mistennija jagħmlu użu minn dawn is-sessjonijiet, li jammontaw għal 160 sessjoni fi tliet materji differenti.

L-ITS kienet l-ewwel istituzzjoni edukattiva li immedjatament wara l-għeluq tal-istituzzjonijiet edukattivi f’Marzu li għadda minħabba l-COVID-19 nediet online l-lezzjonijiet għall-istudenti tagħha.

Il-Ministru Farrugia Portelli enfasizzat li l-element prattiku huwa kruċjali fl-edukazzjoni talospitalità li tipprovdi l-ITS. Għaldaqstant, sa mill-ewwel ġurnata li għalqu l-iskejjel fuq struzzjonijiet tal-Awtoritajiet tas-Saħħa, it-tim eżekuttiv u maniġerjali tal-Istitut ħadem bissħiħ biex jipprovdi soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni biex l-istudenti jirkupraw it-tagħlim prattiku mistenni mill-programmi vokazzjonali rispettivi.

Il-Ministru Farrugia Portelli qalet li l-pjan ta’ rkupru ta’ dawn is-sessjonijiet prattiċi jsegwu b’mod strett il-linji gwida maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika biex tiġi salvagwardjata s-saħħa ta’ dawk kollha involuti, inkluż l-istudenti, il-letturi, l-istaff akkademiku u dak amministrattiv.

L-Istitut tal-Istudji Turistiċi ppubblika wkoll protokolli speċjalizzati fid-dawl ta’ dawn issessjonijiet li jmorru lil hinn mil-linji gwida maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika. Dan biex jigi żgurat ambjent ta’ saħħa u sigurtà assoluta għall-individwi involuti f’din l-attività.

Il-Ministru rringrazzjat lill-unjin tal-għalliema li ħadmet bis-sħiħ mat-tim eżekuttiv tal-ITS biex tiżgura li l-protokolli u l-linji gwida jiġu implimentati bl-aktar mod effiċjenti u jitnaqqas kull riskju possibbli.

Ic-chairman tal-ITS is-Sur Carlo Micallef irringrazzja lit-tim kollu tal-ITS li ħadem matul issajf biex jiżgura l-operat mingħajr problemi ta’ dawn is-sessjonijiet. Is-Sur Micallef wera wkoll apprezzament għall-ħidma li saret bi preparazzjoni għax-xhur li ġejjin, fejn għal darb’oħra l-ITS se tkun qed tilqa’ mijiet ta’ studenti f’kull programm li hija se tkun qed toffri minn Ottubru li ġej.

 

31 ta' Awwissu 2020

ITS - Malta (Main Campus)  
Aviation Park, Aviation Avenue
Ħal Luqa LQA 9023  
Malta - EU 

+356 2379 3100

ITS - Gozo
Triq l-Isqof Buttigieg,
Qala QLA 1042, 
Gozo

+356 2379 3400

JoomShaper