Quot. No. PCQ-ITS/009-2017 Request for Quotations for the Provision of Medical Services

The Chief Executive Officer of the Institute of Tourism Studies notifies that:

Sealed quotations from interested parties will be received in the quotation box by hand, registered mail or courier at the Institute of Tourism Studies (ITS), St. George’s Bay, St. Julians by not later than  22nd  August 2017 at 10:00 a.m. for:

Quot. No. PCQ-ITS/009-2017

Request for Quotations for the Provision of Medical Services

Quotation documents may be requested by email on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ITS reserves the right to accept or refuse in part or in whole, any or all quotations submitted.

This call for quotations is appearing for the first time.

04th August 2017.

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

Il-Kap Eżekuttiv tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi jgħarraf li:

Sal-10.00 a.m. 22 ta’ Awwissu, 2017 fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS), il-Bajja ta’ San Ġorġ, San Ġiljan, jistgħu jitwasslu personalment jew jintbagħtu permezz ta’ posta reġistrata jew courier, offerti magħluqin għal:

Quot. No. PCQ-ITS/009-2017

Ghall- Provista ta’ Servizz Mediku

Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jintalbu  permezz ta’ email lil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

L-ITS iżomm id-dritt li jaċċetta jew jirrifjuta, parti jew totalment, kull u kwalunkwe offerta mibgħuta.

Din is-sejħa għal offerti qiegħda tidher għall-ewwel darba.

04 ta’ Awwissu 2017.

 

ITS - Malta (Main Campus)  
Aviation Park, Aviation Avenue
Ħal Luqa LQA 9023  
Malta - EU 

ITS - Gozo
Triq l-Isqof Buttigieg,
Qala QLA 1042, 
Gozo

JoomShaper